Iron Sky

Bầu Trời Sắt

Năm: 2012
Vào năm 1945,Đức Quốc Xã đã thành lập một căn cứ bí mật trên mặt trăng,đó là nơi họ ẩn náu và lập kế hoạch để thao túng thế giới vào năm 2018.
Khởi chiếu: 04-02-2012
Xem Phim Iron Sky-Bầu Trời Sắt
Xem Phim Iron Sky-Bầu Trời Sắt
Xem Phim Iron Sky-Bầu Trời Sắt
6.7IMDB92Phút2DDigital
Lượt Xem: 1899