Jai Ho

Bảo Vệ Công Lý

Năm: 2014
Một cựu quân nhân khơi mào cuộc đấu tranh cho quyền lợi, trách nhiệm với người dân bình thường trong sự độc đoán của chế độ...
Khởi chiếu: 01-07-2014
Xem Phim Jai Ho-Bảo Vệ Công Lý
Xem Phim Jai Ho-Bảo Vệ Công Lý
Xem Phim Jai Ho-Bảo Vệ Công Lý
0IMDB140Phút2DDigital
Lượt Xem: 4053