Jarhead 2: Field of Fire

LÍNH THỦY ĐÁNH BỘ 2: NẰM TRONG TẦM BẮN

Năm: 2014
Với những vết thương trong tâm hồn và thất vọng bởi chiến tranh, hạ sĩ Chris Merrimette được giao trách nhiệm bảo vệ áp tải một đơn vị có nhiệm vụ tiếp tế vũ khí và lương thực cho một tiền đồn ở xa gần lãnh thổ Taliban kiểm soát.
Jarhead 2: Field of Fire - LÍNH THỦY ĐÁNH BỘ 2: NẰM TRONG TẦM BẮN
Jarhead 2: Field of Fire - LÍNH THỦY ĐÁNH BỘ 2: NẰM TRONG TẦM BẮN Poster
Xem trailer phim Jarhead 2: Field of Fire - LÍNH THỦY ĐÁNH BỘ 2: NẰM TRONG TẦM BẮN
5.5 IMDB 103 Phút 2D Digital
Âu-Mỹ
Hành Động
Lượt Xem: 16,020

Đạo diễn Đạo diễn thực hiện phim Jarhead 2: Field of Fire - LÍNH THỦY ĐÁNH BỘ 2: NẰM TRONG TẦM BẮN

Diễn viên Diễn viên tham gia phim Jarhead 2: Field of Fire - LÍNH THỦY ĐÁNH BỘ 2: NẰM TRONG TẦM BẮN

Bình luận Hãy chi sẻ cảm nhận của bạn về phim Jarhead 2: Field of Fire - LÍNH THỦY ĐÁNH BỘ 2: NẰM TRONG TẦM BẮN