JERUZALEM

Ác Quỷ Jeruzalem

Năm: 2016
Phim Ác Quỷ Jeruzalem 2016: Jerusalem của Isarel một thành phố được nhóm bạn chọn làm địa điểm để đi du lịch. Nhưng đúng thời điểm nhóm bạn này tới thành phố thì chính là lúc mà ác quỷ Jeruzalem tấn cống.
Xem Phim JERUZALEM-Ác Quỷ Jeruzalem
Xem Phim JERUZALEM-Ác Quỷ Jeruzalem
Xem Phim JERUZALEM-Ác Quỷ Jeruzalem
4.7IMDB94Phút2DDigital
Lượt Xem: 2980