Jinn

Truyền Thuyết Tạo Hóa

Năm: 2014
Vào buổi đầu của thế giới, có ba thứ đầu tiên đã được Thượng Đế tạo ra, đó là: con người đầu tiên làm bằng đất sét, những thiên thần sinh ra từ ánh sáng và sinh vật thứ ba (quỷ dữ) sinh ra từ lửa. Cả ba đều có sức mạnh phù hợp với sự tồn tại của mình trong một thế giới đa chiều, tồn tại song song. Nhưng vì cả ba đều có ý muốn tự do nên chúng có thể trở thành tốt đẹp hoặc xấu xa.
Khởi chiếu: 04-12-2014
Xem Phim Jinn-Truyền Thuyết Tạo Hóa
Xem Phim Jinn-Truyền Thuyết Tạo Hóa
Xem Phim Jinn-Truyền Thuyết Tạo Hóa
4.2IMDB97Phút2DDigital
Lượt Xem: 3469