Journey To The Edge Of The Universe

Du Hành Đến Tận Cùng Vũ Trụ

Năm: 2008
Cuộc hành trình bắt đầu từ Trái đất, sẽ đưa chúng ta đến Mặt trời và các hành tinh trong hệ Mặt trời, rồi ra ngoài hệ mặt trời, rồi ra ngoài Ngân hà để đến các thiên hà láng giềng. Chúng ta sẽ đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác: 1 con tàu thám hiểm của Liên Xô trên Sao Kim từ năm 1966; những vật thể khổng lồ trong vũ trụ, như thể tích của Mặt trời có thể chứa đến hơn 1 triệu Trái đất, nhưng Mặt tời vẫn còn nhỏ bé so với những ngôi sao lớn hơn nó cả triệu lần...
Khởi chiếu: 08/09/2013
Journey To The Edge Of The Universe - Du Hành Đến Tận Cùng Vũ Trụ
Journey To The Edge Of The Universe - Du Hành Đến Tận Cùng Vũ Trụ Poster
Xem trailer phim Journey To The Edge Of The Universe - Du Hành Đến Tận Cùng Vũ Trụ
8.6 IMDB 91 Phút 2D Digital
Âu-Mỹ
Tài liệu
Lượt Xem: 1,466

Đạo diễn Đạo diễn thực hiện phim Journey To The Edge Of The Universe - Du Hành Đến Tận Cùng Vũ Trụ

Diễn viên Diễn viên tham gia phim Journey To The Edge Of The Universe - Du Hành Đến Tận Cùng Vũ Trụ

Bình luận Hãy chi sẻ cảm nhận của bạn về phim Journey To The Edge Of The Universe - Du Hành Đến Tận Cùng Vũ Trụ