Kill List

Danh Sách Giết Người

Năm: 2011
Gần một năm sau khi thất bại trong 1 công việc, hitman có một nhiệm vụ mới với lời hứa của một phần thưởng lớn cho ba vụ giết người. Bắt đầu như là một nhiệm vụ dễ dàng sớm sáng tỏ, gửi kẻ giết người vào trái tim của bóng tối.
Khởi chiếu: 02/09/2011
Kill List - Danh Sách Giết Người
Kill List - Danh Sách Giết Người Poster
Xem trailer phim Kill List - Danh Sách Giết Người
6.5 IMDB 95 Phút 2D Digital
Ma – Kinh dị

Thông Tin Lịch Chiếu Phim Kill List - Danh Sách Giết Người trên IMovies.VN


Lượt Xem: 1,034