Kill List

Danh Sách Giết Người

Năm: 2011
Gần một năm sau khi thất bại trong 1 công việc, hitman có một nhiệm vụ mới với lời hứa của một phần thưởng lớn cho ba vụ giết người. Bắt đầu như là một nhiệm vụ dễ dàng sớm sáng tỏ, gửi kẻ giết người vào trái tim của bóng tối.
Khởi chiếu: 02-09-2011
Xem Phim Kill List-Danh Sách Giết Người
Xem Phim Kill List-Danh Sách Giết Người
Xem Phim Kill List-Danh Sách Giết Người
6.5IMDB95Phút2DDigital
Lượt Xem: 1143