Killing Salazar

Cuộc Đối Đầu Ngoạn Mục

Năm: 2016
Phim Killing Salazar- Cuộc Đối Đầu Ngoạn Mục (2016) Cuộc truy đuổi của Cảnh Sát với những tay trùm xã hội đen với âm mưu phát tán chất ma túy. Trong cuộc truy đuổi chúng đã lẻn vào một khách sạn và nhờ những đối tác làm ăn của chúng trước đó để chống lại cảnh sát...
Xem Phim Killing Salazar-Cuộc Đối Đầu Ngoạn Mục
Xem Phim Killing Salazar-Cuộc Đối Đầu Ngoạn Mục
Xem Phim Killing Salazar-Cuộc Đối Đầu Ngoạn Mục
0IMDB99Phút2DDigital
Lượt Xem: 9164