Knight Of The Dead

Hiệp Sĩ Của Người Chết

Năm: 2013
Knight Of The Dead (Hiệp Sĩ Của Người Chết) là bộ phim hành động, kinh dị xoay quanh một ban nhạc của thập tự chinh hiệp sĩ hộ tống Chén thánh qua một thung lũng của cái chết đen mà họ phải đấu tranh dành quyền tự do...
Khởi chiếu: 18-07-2013
Xem Phim Knight Of The Dead-Hiệp Sĩ Của Người Chết
Xem Phim Knight Of The Dead-Hiệp Sĩ Của Người Chết
Xem Phim Knight Of The Dead-Hiệp Sĩ Của Người Chết
2.9IMDB82Phút2DDigital
Lượt Xem: 1670