Life On A String

Đời Tựa Sợi Đàn

Năm: 1981
Trong phim Đời Tựa Dây Đàn (Life On A String) nói về 1 ông lão mù bị 1 lời nguyền, ông phải đi tìm 1000 sợi dây đàn Banjo mới phá được lời nguyền này. Sau 60 năm ông đã tìm được 1000 dây đàn, nhưng liệu lời nguyền thật sự được giải...
Khởi chiếu: 21-07-2015
Xem Phim Life On A String-Đời Tựa Sợi Đàn
Xem Phim Life On A String-Đời Tựa Sợi Đàn
Xem Phim Life On A String-Đời Tựa Sợi Đàn
7.1IMDB104Phút2DDigital
Lượt Xem: 1318