Lion of the Desert

Con Sư Tử Già Trên Sa Mạc

Năm: 1981
Lion of the Desert - Con Sư Tử Già Trên Sa Mạc: Trong khoảng thời gian trước khi Thế Chiến thứ 2 nổ ra, một cuộc đấu tranh dành lấy tự do đã diễn ra tại vùng sa mạc Châu Phi. Đây là bộ phim kể lại lịch sử chân thực nhất về nhà lãnh đạo phản chiến người Libya, Omar Mukhar. Ông đã lãnh đạo người dna6 Libya chống lại sự xâm lược tàn khốc của Phát xít Ý từ năm 1911 đến 1913. Đây là khoảng thời gian trị vì của Mussolini..
Khởi chiếu: 01-09-2015
Xem Phim Lion of the Desert-Con Sư Tử Già Trên Sa Mạc
Xem Phim Lion of the Desert-Con Sư Tử Già Trên Sa Mạc
Xem Phim Lion of the Desert-Con Sư Tử Già Trên Sa Mạc
8.4IMDB173Phút2DDigital
Lượt Xem: 7326