Master Of The Drunken Fist: Beggar So

Đại Hiệp Túy Quyền: Tô Khất Nhi

Năm: 2016
Phim Master Of The Drunken Fist: Beggar So- Đại Hiệp Túy Quyền: Tô Khất Nhi (2016) Xoay quanh câu chuyện của Tô Xán từ lúc vào cung nhậm chức Trạng Nguyên thì không may gặp chuyện bất chắc, võ công của anh bị phế hoàn toàn và gia đình cũng bị giết sạch ... Sau đó anh được bang chủ cái bang nhận làm đồ đệ và tập luyện môn võ Túy Quyền và sau này tên cũng được đổi thành Tô Nhất Khi. ...
Master Of The Drunken Fist: Beggar So - Đại Hiệp Túy Quyền: Tô Khất Nhi
Master Of The Drunken Fist: Beggar So - Đại Hiệp Túy Quyền: Tô Khất Nhi Poster
Xem trailer phim Master Of The Drunken Fist: Beggar So - Đại Hiệp Túy Quyền: Tô Khất Nhi
0 IMDB 93 Phút 2D Digital
Trung Quốc
Lượt Xem: 9,818

Đạo diễn Đạo diễn thực hiện phim Master Of The Drunken Fist: Beggar So - Đại Hiệp Túy Quyền: Tô Khất Nhi

Diễn viên Diễn viên tham gia phim Master Of The Drunken Fist: Beggar So - Đại Hiệp Túy Quyền: Tô Khất Nhi

Bình luận Hãy chi sẻ cảm nhận của bạn về phim Master Of The Drunken Fist: Beggar So - Đại Hiệp Túy Quyền: Tô Khất Nhi