Memorial Day

Ngày Tưởng Niệm

Năm: 0
Vào năm 1993, khi Kyle 13 tuổi, anh biết rằng ông nội của ông, Bud, đã từng tham gia thế chiến thứ II. Bud đã không bao giờ nói chuyện về chiến tranh, mặc dù ông vẫn biết mình có một thỏa thuận với cháu trai của mình: Kyle có thể chọn bất kỳ món quà lưu niệm, và Bud sẽ nói cho anh ta những câu chuyện đằng sau mỗi một vật kỷ niệm đó. Memorial Day không chỉ đưa chúng ta vào một cuộc hành trình vào quá khứ thời chiến phức tạp mà còn là tương lai của Kyle..
Khởi chiếu: 11-01-2013
Xem Phim Memorial Day-Ngày Tưởng Niệm
Xem Phim Memorial Day-Ngày Tưởng Niệm
Xem Phim Memorial Day-Ngày Tưởng Niệm
5.5IMDB114Phút2DDigital
Lượt Xem: 1965