Mens Manual - How To Use Guys With Secret Tips

Nghệ Thuật Cua Trai

Năm: 2013
Choi Bona là trợ lý cho công ty quảng cáo truyền hình nổi tiếng của giám đốc Ryuk. Một ngày nọ, Bona bị ép buộc phải mua một cuốn băng cũ nát từ một ông già bí ẩn. Nội dung của cuộn băng là bài thuyết giảng của Tiến Sĩ Swarlovski về đề tài “NGHỆ THUẬT CUA TRAI”. Bona, người tin tưởng tuyệt đối vào nguyên lý “tài năng và chăm chỉ là chìa khoá của thành công” đã quyết định thử áp dụng “học thuyết Swarlovski”...
Khởi chiếu: 12/11/2013
Mens Manual - How To Use Guys With Secret Tips - Nghệ Thuật Cua Trai
Mens Manual - How To Use Guys With Secret Tips - Nghệ Thuật Cua Trai Poster
Xem trailer phim Mens Manual - How To Use Guys With Secret Tips - Nghệ Thuật Cua Trai
0 IMDB 114 Phút 2D Digital
Hàn Quốc
Hài, Tâm lý - Tình cảm
Lượt Xem: 1,588