Milk

Chính Trị Gia Đồng Tính

Năm: 2008
Milk là một bộ phim về cuộc đời Harvey Milk, một chính khách và nhà hoạt động cho quyền lợi người đồng tính. Được bầu vào Hội đồng thành phố San Francisco, ông trở thành người đồng tính công khai đầu tiên được bầu vào chính quyền ở California.
Khởi chiếu: 12-07-2015
Xem Phim Milk-Chính Trị Gia Đồng Tính
Xem Phim Milk-Chính Trị Gia Đồng Tính
Xem Phim Milk-Chính Trị Gia Đồng Tính
7.6IMDB128Phút2DDigital
Lượt Xem: 1448