Monty Python And The Holy Grail

Chén Thánh Phiêu Lưu Ký

Năm: 1975
Là một trong những xuất phẩm thành công nhất của nhóm Monty Python, bộ phim hài "Monty Python and the Holy Grail" lấy cảm hứng từ câu chuyện vua Arthur đi tìm các hiệp sĩ để cùng ngồi Bàn Tròn với mình tại Camelot. Ông tìm được nhiều hiệp sĩ như Hiệp sĩ Galahad Thuần Khiết, Hiệp sĩ Lancelot Dũng Cảm, Hiệp sĩ Bedevere Ít Nói, và Hiệp sĩ Robin Không-hoàn-toàn-dũng-cảm-như-Hiệp-sĩ-Lancelot. Họ không cỡi ngựa nhưng giả bộ như đang cỡi ngựa và cho người hầu cầm hai cái muỗng dùa gõ vào nhau như tiếng ngựa. Qua vài cảnh châm biếm các sự kiện lịch sử (các phiên tòa xử phù thủy, dịch bệnh hoành hành, đói kém...) họ tới Camelot, nhưng cuối cùng lại quyết định không vô thành. Khi bỏ đi, họ được Đức Chúa trời xuất hiện ra lệnh cho họ đi tìm Cái Chén Thánh, và họ bắt đầu lên đường đi tìm...
Khởi chiếu: 05-12-2013
Xem Phim Monty Python And The Holy Grail-Chén Thánh Phiêu Lưu Ký
Xem Phim Monty Python And The Holy Grail-Chén Thánh Phiêu Lưu Ký
Xem Phim Monty Python And The Holy Grail-Chén Thánh Phiêu Lưu Ký
8.3IMDB92Phút2DDigital
Lượt Xem: 1536