Mysteries Of Asia:Secrets Of Asia

Bí Ẩn Về Người Khổng Lồ:Bí Mật Thế Kỷ

Năm: 2009
Phim tài liệu nói về người khổng lồ sống trên mặt đất, khi các con trai của thiên chúa đi lại với con gái của người. Sinh ra những người con mà khi lớn lên họ trở thành những người hùng, những tên tuổi lẫy lừng trong quá khứ…
Khởi chiếu: 10/07/2015
Mysteries Of Asia:Secrets Of Asia - Bí Ẩn Về Người Khổng Lồ:Bí Mật Thế Kỷ
Mysteries Of Asia:Secrets Of Asia - Bí Ẩn Về Người Khổng Lồ:Bí Mật Thế Kỷ Poster
Xem trailer phim Mysteries Of Asia:Secrets Of Asia - Bí Ẩn Về Người Khổng Lồ:Bí Mật Thế Kỷ
0 IMDB 50 Phút 2D Digital
Âu-Mỹ
Tài liệu
Lượt Xem: 1,265

Đạo diễn Đạo diễn thực hiện phim Mysteries Of Asia:Secrets Of Asia - Bí Ẩn Về Người Khổng Lồ:Bí Mật Thế Kỷ

Diễn viên Diễn viên tham gia phim Mysteries Of Asia:Secrets Of Asia - Bí Ẩn Về Người Khổng Lồ:Bí Mật Thế Kỷ

Bình luận Hãy chi sẻ cảm nhận của bạn về phim Mysteries Of Asia:Secrets Of Asia - Bí Ẩn Về Người Khổng Lồ:Bí Mật Thế Kỷ