MYTHICA 3: THE NECROMANCER

Kẻ Triệu Hồn

Năm: 2015
Phim MYTHICA 3: THE NECROMANCER- Kẻ Triệu Hồn (2015) Thane bị bắt bởi một nhóm người có tên là Mallist. Sau khi bắt Thane làm con tim, chúng tiếp tục đe dọa sẽ giết Thane nếu Marek không theo ý của chúng.
Xem Phim MYTHICA 3: THE NECROMANCER-Kẻ Triệu Hồn
Xem Phim MYTHICA 3: THE NECROMANCER-Kẻ Triệu Hồn
Xem Phim MYTHICA 3: THE NECROMANCER-Kẻ Triệu Hồn
6.8IMDB95Phút2DDigital
Lượt Xem: 6383