Once Upon a Time in Shanghai

Đại Chiến Bến Thượng Hải

Năm: 2014
Một người lao động di chuyển đến Thượng Hải với hy vọng trở nên giàu có. Nhưng không ngờ, ở đây không dễ dàng như vậy, anh phải sử dụng những kỹ năng kung fu của mình để tồn tại.
Once Upon a Time in Shanghai - Đại Chiến Bến Thượng Hải
Once Upon a Time in Shanghai - Đại Chiến Bến Thượng Hải Poster
Xem trailer phim Once Upon a Time in Shanghai - Đại Chiến Bến Thượng Hải
0 IMDB 104 Phút 2D Digital
Hồng Kông
Hành Động
Lượt Xem: 8,219

Đạo diễn Đạo diễn thực hiện phim Once Upon a Time in Shanghai - Đại Chiến Bến Thượng Hải

Diễn viên Diễn viên tham gia phim Once Upon a Time in Shanghai - Đại Chiến Bến Thượng Hải

Bình luận Hãy chi sẻ cảm nhận của bạn về phim Once Upon a Time in Shanghai - Đại Chiến Bến Thượng Hải