One Night with the King

Một Đêm Với Nhà Vua

Năm: 2006
Một bộ film nói về cuộc đời của một cô gái mồ côi người Do Thái, từ một nông dân đã vươn lên trở thành Nữ Hoàng của Ba Tư nhưng từ đó bà đã phải chứng kiến sự diệt vong của dân tộc mình...
Khởi chiếu: 13-10-2006
Xem Phim One Night with the King-Một Đêm Với Nhà Vua
Xem Phim One Night with the King-Một Đêm Với Nhà Vua
Xem Phim One Night with the King-Một Đêm Với Nhà Vua
6IMDB123Phút2DDigital
Lượt Xem: 3564