One Piece Movie 2008

Đảo Hải Tặc 2008

Năm: 2008
Đây là bộ phim thứ chín của Anime series One Piece. Tập phim kể lại câu chuyện của Tony Chopper đã gia nhập băng Mũ Rơm như thế nào...
Khởi chiếu: 29-07-2013
Xem Phim One Piece Movie 2008-Đảo Hải Tặc 2008
Xem Phim One Piece Movie 2008-Đảo Hải Tặc 2008
Xem Phim One Piece Movie 2008-Đảo Hải Tặc 2008
6.8IMDB113Phút2DDigital
Lượt Xem: 6228