Our School's E.t

Et Trường Chúng Tôi

Năm: 2014
Sung Geun là giáo viên thể dục tại trường trung học. Nhưng chính sách mới của nhà trường là đẩy mạnh việc dạy tiếng Anh khiến vị trí của anh bị đe dọa, và anh ấy quyết định rằng dạy tiếng Anh là hy vọng duy nhất của mình.
Khởi chiếu: 20-10-2014
Xem Phim Our School's E.t-Et Trường Chúng Tôi
Xem Phim Our School's E.t-Et Trường Chúng Tôi
Xem Phim Our School's E.t-Et Trường Chúng Tôi
6.7IMDB120Phút2DDigital
Lượt Xem: 962