Paul Blart: Mall Cop

Cảnh Sát Paul Blart

Năm: 2009
Một trung tâm thương mại bị tấn công bởi một nhóm cướp có tổ chức. Liệu ngài cảnh sát bảo vệ trung tâm Paul Blart có đủ sức chống lại bọn tội phạm?
Khởi chiếu: 03-05-2009
Xem Phim Paul Blart: Mall Cop-Cảnh Sát Paul Blart
Xem Phim Paul Blart: Mall Cop-Cảnh Sát Paul Blart
Xem Phim Paul Blart: Mall Cop-Cảnh Sát Paul Blart
5.2IMDB91Phút2DDigital
Lượt Xem: 1556