Planet Hulk

Người Khổng Lồ Xanh

Năm: 2010
Do lo ngại Hulk quá nguy hiểm với trái đất, Illuminati đã lừa Hulk vào phi thuyền và đưa ra ngoài vũ trụ, đưa người khổng lồ xanh đến một hành tinh khác để giảm bớt sự nguy hiểm của Hulk. Nhưng không ngờ có một trục trặc đã xảy ra trong quá trình đưa Hulk từ trái đất đến hành tinh Sakaar. Tại đây Hulk được bán như một nô lệ và được tào đạo trở thành một đấu sỹ. Với sự trợ giúp của các đấu sĩ giáp đồng Hiroim, Korg, Miek, và Elloe Kaifi, Hulk đã ngăn cản một âm mưu lập đổ ngôi vua của Red King....
Khởi chiếu: 03-08-2013
Xem Phim Planet Hulk-Người Khổng Lồ Xanh
Xem Phim Planet Hulk-Người Khổng Lồ Xanh
Xem Phim Planet Hulk-Người Khổng Lồ Xanh
6.9IMDB81Phút2DDigital
Lượt Xem: 3083