Pokemon the Movie: Diancie and the Cocoon of Destruction

Pokemon the Movie: Sự Hủy Diệt Từ Chiếc Kén Và Diancie

Năm: 2014
Phim Pokemon the Movie: Diancie and the Cocoon of Destruction- Sự Hủy Diệt Từ Chiếc Kén Và Diancie (2014) Diancie đã quyết định lên đường tìm kiếm các nguồn năng lượng lớn hơn sau khi Diamond Ore bị cạn năng lượng và phải cần viên kim cương Thần để kích hoạt năng lượng của nó...
Pokemon the Movie: Diancie and the Cocoon of Destruction - Pokemon the Movie: Sự Hủy Diệt Từ Chiếc Kén Và Diancie
Pokemon the Movie: Diancie and the Cocoon of Destruction - Pokemon the Movie: Sự Hủy Diệt Từ Chiếc Kén Và Diancie Poster
Xem trailer phim Pokemon the Movie: Diancie and the Cocoon of Destruction - Pokemon the Movie: Sự Hủy Diệt Từ Chiếc Kén Và Diancie
5 IMDB 76 Phút 2D Digital
Lượt Xem: 5,931

Đạo diễn Đạo diễn thực hiện phim Pokemon the Movie: Diancie and the Cocoon of Destruction - Pokemon the Movie: Sự Hủy Diệt Từ Chiếc Kén Và Diancie

Bình luận Hãy chi sẻ cảm nhận của bạn về phim Pokemon the Movie: Diancie and the Cocoon of Destruction - Pokemon the Movie: Sự Hủy Diệt Từ Chiếc Kén Và Diancie