Pride And Glory

Tự Hào Và Vinh Quang

Năm: 2008
Film kể về 1 vụ tham nhũng của cảnh sát New York. 1 gia đình gồm người bố, hai con trai và con rể cùng làm chung tại NYPD. Ông bố Francis Tierney, Sr. cả đời làm cảnh sát, giờ là lão làng của NYPD. Con cả Francis Jr là đại úy nắm đội bài trừ ma túy bao gồm cả em rể Jimmy Egan. Con thứ là Ray Tierney xuất thân học viện cảnh sát giờ làm thanh tra. Trong gia đình có người là cảnh sát tốt, mang danh dự cho gia đình và lực lượng cảnh sát nhưng cũng có người là cớm xấu gây ra tai tiếng…
Khởi chiếu: 09-07-2008
Xem Phim Pride And Glory-Tự Hào Và Vinh Quang
Xem Phim Pride And Glory-Tự Hào Và Vinh Quang
Xem Phim Pride And Glory-Tự Hào Và Vinh Quang
0IMDB130Phút2DDigital
Lượt Xem: 1670