Qin's Moon Movie - Ancient Dragon Spirit

Tần Thời Minh Nguyệt: Long Đằng Vạn Lý

Năm: 2014
Trong phim, Kinh Thiên Minh và Thiếu Vũ vô tình gặp một cô gái thần bí tên Tiểu Lê. Cả 2 người bị cuốn vào cuộc đại chiến nhằm cướp lấy Long Hồn từ thời viễn cổ.
Khởi chiếu: 14-08-2014
Xem Phim Qin's Moon Movie - Ancient Dragon Spirit-Tần Thời Minh Nguyệt: Long Đằng Vạn Lý
Xem Phim Qin's Moon Movie - Ancient Dragon Spirit-Tần Thời Minh Nguyệt: Long Đằng Vạn Lý
Xem Phim Qin's Moon Movie - Ancient Dragon Spirit-Tần Thời Minh Nguyệt: Long Đằng Vạn Lý
0IMDB91Phút2DDigital
Lượt Xem: 2596