Queen of the Desert

Nữ Hoàng Sa Mạc

Năm: 2016
Phim Queen of the Desert- Nữ Hoàng Sa Mạc (2016) Xoay quanh câu chuyện của bà Gertrude Bell hành nghề khảo cổ học suốt nhiều năm và cũng là một nhà văn ưu tú bà đóng góp nhiều thành tựu về văn học cũng như những thành quả bà đạt được trong nhiều năm nghiên cứu và tìm tòi những đồ vật cổ góp phần xây dựng và cải cách Đế chế Anh...
Xem Phim Queen of the Desert-Nữ Hoàng Sa Mạc
Xem Phim Queen of the Desert-Nữ Hoàng Sa Mạc
Xem Phim Queen of the Desert-Nữ Hoàng Sa Mạc
5IMDB128Phút2DDigital
Lượt Xem: 3653