Raging Bull

Huyền Thoại Đấm Bốc

Năm: 1980
An emotionally self-destructive boxer's journey through life, as the violence and temper that leads him to the top in the ring, destroys his life outside it.( cuộc hành trình một cảm xúc tự hủy hoại võ sĩ quyền Anh qua đời, như bạo lực và bình tĩnh mà dẫn anh tới đỉnh trong vòng, phá hủy cuộc sống của mình bên ngoài nó.)
Khởi chiếu: 19-12-1980
Xem Phim Raging Bull-Huyền Thoại Đấm Bốc
Xem Phim Raging Bull-Huyền Thoại Đấm Bốc
Xem Phim Raging Bull-Huyền Thoại Đấm Bốc
8.4IMDB133Phút2DDigital
Lượt Xem: 2017