Raging Bull

Huyền Thoại Đấm Bốc

Năm: 1980
An emotionally self-destructive boxer's journey through life, as the violence and temper that leads him to the top in the ring, destroys his life outside it.( cuộc hành trình một cảm xúc tự hủy hoại võ sĩ quyền Anh qua đời, như bạo lực và bình tĩnh mà dẫn anh tới đỉnh trong vòng, phá hủy cuộc sống của mình bên ngoài nó.)
Khởi chiếu: 19/12/1980
Raging Bull - Huyền Thoại Đấm Bốc
Raging Bull - Huyền Thoại Đấm Bốc Poster
Xem trailer phim Raging Bull - Huyền Thoại Đấm Bốc
8.4 IMDB 133 Phút 2D Digital
Âu-Mỹ
Võ Thuật

Thông Tin Lịch Chiếu Phim Raging Bull - Huyền Thoại Đấm Bốc trên IMovies.VN


Lượt Xem: 1,899