Rampart

Tranh Đấu

Năm: 2012
Bối cảnh phim là vào những năm 90 ở Los Angeles, viên cảnh sát kỳ cựu Dave Brown hoạt động để chăm sóc gia đình của mình và tranh đấu vì mạng sống của bản thân mình.
Khởi chiếu: 24-02-2012
Xem Phim Rampart-Tranh Đấu
Xem Phim Rampart-Tranh Đấu
Xem Phim Rampart-Tranh Đấu
6IMDB107Phút2DDigital
Lượt Xem: 1956