Red Tails

Phi Đội Đỏ

Năm: 0
Năm 1944, trong cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 khi quân đội Đồng Minh và Phát Xít Đức vẫn còn đang ở thế cân bằng. Dù đang chiến tranh nhưng trong lực lương quân đội Mỹ vẫn còn tồn tại rõ rệt sự phân biệt chủng tộc. Bất ngờ lầu năm góc quyết định bổ sung một biệt đội phi công da màu vào lực lượng không quân. Tuskegee là tên chung của những phi công da màu đầu tiên trong US Air Force. Vừa phải bảo vệ nền hòa bình của thế giới, đồng thời bảo vệ cho quyền tự do và bình đẳng, những phi công trẻ Tuskegee chẳng có gì để mất, chỉ có lòng dùng cảm để chứng tỏ với bầu trời…
Khởi chiếu: 11-04-2013
Xem Phim Red Tails-Phi Đội Đỏ
Xem Phim Red Tails-Phi Đội Đỏ
Xem Phim Red Tails-Phi Đội Đỏ
5.8IMDB125Phút2DDigital
Lượt Xem: 2743