Romeo & Juliet

Romeo và Juliet

Năm: 1996
Lại là một bộ phim với nội dung chính là câu chuyện tình bi kịch dựa theo tiểu thuyết của đại văn hào William Shakespeare: Romeo and Juliet! Nhưng lần này, Romeo và Juliet sống ở thời đại có súng ống, có điện thoại...
Khởi chiếu: 01-11-1996
Xem Phim Romeo & Juliet-Romeo và Juliet
Xem Phim Romeo & Juliet-Romeo và Juliet
Xem Phim Romeo & Juliet-Romeo và Juliet
6.9IMDB115Phút2DDigital
Lượt Xem: 2498