Saint Nick

Ác Thánh

Năm: 2010
Cứ 36 năm một lần; khi trăng tròn vào ngày 5/12, ngày Niklas bị giết, ác thánh sẽ đội mồ sống dậy và tổ chức trả thù đẫm máu.
Khởi chiếu: 11-11-2010
Xem Phim Saint Nick-Ác Thánh
Xem Phim Saint Nick-Ác Thánh
Xem Phim Saint Nick-Ác Thánh
5.6IMDB85Phút2DDigital
Lượt Xem: 1450