Scouts Guide to the Zombie Apocalypse

Cuộc Chiến Chống Zombie của Hướng Đạo Sinh

Năm: 2015
Xem Phim Scouts Guide to the Zombie Apocalypse 2015: Phim thảm họa tuổi teen kinh phí thấp kể về một nhóm bạn trẻ bị xác sống dồn vào chân tường.
Khởi chiếu: 31/08/2015
Scouts Guide to the Zombie Apocalypse - Cuộc Chiến Chống Zombie của Hướng Đạo Sinh
Scouts Guide to the Zombie Apocalypse - Cuộc Chiến Chống Zombie của Hướng Đạo Sinh Poster
Xem trailer phim Scouts Guide to the Zombie Apocalypse - Cuộc Chiến Chống Zombie của Hướng Đạo Sinh
6.3 IMDB 2D Digital
Âu-Mỹ
Hài, Ma – Kinh dị
Lượt Xem: 16,482