Seal Team 6: The Raid on Osama Bin Laden

Tấn Công Osama Bin Laden

Năm: 2012
Nhân vật tâm điểm là Bin Laden được giao cho Yon Kempton, người trong phim không hề có đoạn thoại nào và bị bắn hai phát đạn chí tử, chết trong một căn phòng tối tăm với một khẩu AK-47 trong tay.
Khởi chiếu: 11/09/2012
Seal Team 6: The Raid on Osama Bin Laden - Tấn Công Osama Bin Laden
Seal Team 6: The Raid on Osama Bin Laden - Tấn Công Osama Bin Laden Poster
Xem trailer phim Seal Team 6: The Raid on Osama Bin Laden - Tấn Công Osama Bin Laden
5.8 IMDB 86 Phút 2D Digital
Âu-Mỹ
Lượt Xem: 4,041

Đạo diễn Đạo diễn thực hiện phim Seal Team 6: The Raid on Osama Bin Laden - Tấn Công Osama Bin Laden

Diễn viên Diễn viên tham gia phim Seal Team 6: The Raid on Osama Bin Laden - Tấn Công Osama Bin Laden

Bình luận Hãy chi sẻ cảm nhận của bạn về phim Seal Team 6: The Raid on Osama Bin Laden - Tấn Công Osama Bin Laden