Seal Team Eight Behind Enemy Lines

Biệt Kích Ngầm

Năm: 2014
Seal Team Eight phải tiến sâu vào Congo ở châu Phi với nhiệm vụ chấm dứt các hoạt động của mỏ uranium bí mật, và ngăn chặn kẻ thù nguy hiểm nhất buôn lậuvũ khí ra khỏi đất nước.
Khởi chiếu: 13-05-2014
Xem Phim Seal Team Eight Behind Enemy Lines-Biệt Kích Ngầm
Xem Phim Seal Team Eight Behind Enemy Lines-Biệt Kích Ngầm
Xem Phim Seal Team Eight Behind Enemy Lines-Biệt Kích Ngầm
4.6IMDB97Phút2DDigital
Lượt Xem: 20819