Seal Team Eight Behind Enemy Lines

Biệt Kích Ngầm

Năm: 2014
Seal Team Eight phải tiến sâu vào Congo ở châu Phi với nhiệm vụ chấm dứt các hoạt động của mỏ uranium bí mật, và ngăn chặn kẻ thù nguy hiểm nhất buôn lậuvũ khí ra khỏi đất nước.
Khởi chiếu: 13/05/2014
Seal Team Eight Behind Enemy Lines - Biệt Kích Ngầm
Seal Team Eight Behind Enemy Lines - Biệt Kích Ngầm Poster
Xem trailer phim Seal Team Eight Behind Enemy Lines - Biệt Kích Ngầm
4.6 IMDB 97 Phút 2D Digital
Âu-Mỹ

Thông Tin Lịch Chiếu Phim Seal Team Eight Behind Enemy Lines - Biệt Kích Ngầm trên IMovies.VN


Lượt Xem: 20,606