Septembers of Shiraz

Nội Chiến Shiraz

Năm: 2016
Phim Septembers of Shiraz- Nội Chiến Shiraz (2016) một gia đình Do Thái Dalia Sofer bị cuốn vào cuộc cách mạng không mong muốn, Bắt đầu mở ra cuộc nội chiến tại Shiraz
Xem Phim Septembers of Shiraz-Nội Chiến Shiraz
Xem Phim Septembers of Shiraz-Nội Chiến Shiraz
Xem Phim Septembers of Shiraz-Nội Chiến Shiraz
5.7IMDB110Phút2DDigital
Lượt Xem: 1549