Shaolin Si (The Shaolin Temple)

Thiếu Lâm Tự

Năm: 1982
Cuối đời nhà Tùy, thiên hạ nhiễu nhương, loạn thần khắp nơi nổi lên giành quyền lực. Tiểu Hổ là một thanh niên trẻ bị mất cha dưới loạn đao của bè lũ phản thần Vương Thế Sung. Anh được các cao tăng Thiếu Lâm cứu sống và tu lại tại chùa với tên Giác Viễn. Nhằm tiêu trừ thế lực được kính vọng trong giang hồ là Thiếu Lâm, đồng thời cũng để nhổ sạch họa căn khi xưa, Vương Thế Sung xua quân đến núi Thiếu Lâm, hòng xóa sổ nhất đại môn phái...
Khởi chiếu: 07-07-1982
Xem Phim Shaolin Si (The Shaolin Temple)-Thiếu Lâm Tự
Xem Phim Shaolin Si (The Shaolin Temple)-Thiếu Lâm Tự
Xem Phim Shaolin Si (The Shaolin Temple)-Thiếu Lâm Tự
7.1IMDB100Phút2DDigital
Lượt Xem: 4307