Shine

Shine

Năm: 1996
Pianist David Helfgott, driven by his father and teachers, has a breakdown. Years later he returns to the piano, to popular if not critical acclaim.
Khởi chiếu: 20-11-1996
Xem Phim Shine-Shine
Xem Phim Shine-Shine
Xem Phim Shine-Shine
7.6IMDB105Phút2DDigital

Thông Tin Lịch Chiếu Phim Shine - Shine trên IMovies.VN


Lượt Xem: 1680