Skin Trade

Mạng Đổi Mạng

Năm: 2015
Sau khi gia đình bị giết bởi gangster Serbia với lợi ích quốc tế . Thám tử Nick đi Châu Á và hợp tác với một thám tử Thái để trả thù và phá hủy các tập đoàn buôn bán người xuyên quốc gia.
Khởi chiếu: 24-04-2015
Xem Phim Skin Trade-Mạng Đổi Mạng
Xem Phim Skin Trade-Mạng Đổi Mạng
Xem Phim Skin Trade-Mạng Đổi Mạng
6.3IMDB95Phút2DDigital
Lượt Xem: 9182