Spectral

Nhiệm Vụ Đặc Biệt

Năm: 2016
Phim Spectral - Nhiệm Vụ Đặc Biệt xoay quanh một nhóm lực lượng đặc nhiệm thực hiện một nhiệm vụ chiến đấu với những sinh vật siêu nhiên để bảo vệ cho người dân thành phố.
Khởi chiếu: 09-12-2016
Xem Phim Spectral-Nhiệm Vụ Đặc Biệt
Xem Phim Spectral-Nhiệm Vụ Đặc Biệt
Xem Phim Spectral-Nhiệm Vụ Đặc Biệt
6.5IMDB107Phút2DDigital
Lượt Xem: 11249