Spy Kids 3 : Game Over

Điệp Viên Nhí 3 : Kết Thúc Trò Chơi

Năm: 2003
Như mọi người đã biết, Juni bất đồng với tổ chức OSS nên cu cậu quyết định về hưu... non. Không dính líu gì tới tổ chức OSS nữa mà sẽ tự thực hiện những hợp đồng riêng của chính mình. Trong khi chị của Juni, Carmen vẫn tiếp tục làm việc cho tổ chức OSS. 
Khởi chiếu: 25/07/2003
Spy Kids 3 : Game Over - Điệp Viên Nhí 3 : Kết Thúc Trò Chơi
Spy Kids 3 : Game Over - Điệp Viên Nhí 3 : Kết Thúc Trò Chơi Poster
Xem trailer phim Spy Kids 3 : Game Over - Điệp Viên Nhí 3 : Kết Thúc Trò Chơi
4 IMDB 82 Phút 2D Digital
Âu-Mỹ
Lượt Xem: 2,558

Đạo diễn Đạo diễn thực hiện phim Spy Kids 3 : Game Over - Điệp Viên Nhí 3 : Kết Thúc Trò Chơi

Diễn viên Diễn viên tham gia phim Spy Kids 3 : Game Over - Điệp Viên Nhí 3 : Kết Thúc Trò Chơi

Bình luận Hãy chi sẻ cảm nhận của bạn về phim Spy Kids 3 : Game Over - Điệp Viên Nhí 3 : Kết Thúc Trò Chơi