Star Trek: Renegades

Star Trek 12: Kẻ phản bội

Năm: 2015
Star Trek: Renegades 2015: Đã là gần mười năm sau khi Voyager trở về từ vùng đồng bằng Quadrant, và Liên Đoàn đang trong một cuộc khủng hoảng. Nhà cung cấp chính của Liên đoàn Dilithium tinh thể đang dần biến mất. Không gian và thời gian đã cách ly vài hành tinh tiếp xúc với bên ngoài. Sự cần thiết là phải ngăn chặn điều này và đòi hỏi các biện pháp quyết liệt một số trong đó là nằm ngoài thẩm quyền thông thường của Liên Đoàn. Phi hành đoàn mới này được giao nhiệm vụ tìm hiểu những gì đang gây ra cho thời gian và không gian và ngăn chặn nó bằng mọi giá. Nhưng họ sẽ phải làm gì để ngăn chặn điều đó?
Khởi chiếu: 26-08-2015
Xem Phim Star Trek: Renegades-Star Trek 12: Kẻ phản bội
Xem Phim Star Trek: Renegades-Star Trek 12: Kẻ phản bội
Xem Phim Star Trek: Renegades-Star Trek 12: Kẻ phản bội
4.6IMDB88Phút2DDigital
Lượt Xem: 4404