Stay

Lằn Ranh

Năm: 2005
Một nhà tâm lý học tại trường Đại học East Coast tìm mọi cách để ngăn cản người bệnh nhân trẻ của mình tự vẫn vì anh ta luôn tiên đoán trước tương lai...
Khởi chiếu: 21-10-2005
Xem Phim Stay-Lằn Ranh
Xem Phim Stay-Lằn Ranh
Xem Phim Stay-Lằn Ranh
6.7IMDB99Phút2DDigital

Thông Tin Lịch Chiếu Phim Stay - Lằn Ranh trên IMovies.VN


Lượt Xem: 1947