Steve Jobs: The Man in the Machine

Steve Jobs: Người Đàn Ông Cứng Nhắc

Năm: 2015
Phim Steve Jobs: Người Đàn Ông Cứng Nhắc nói chi tiết về cuộc đời thăng trầm của ông Steve Jobs - Cha đẻ cua Apple hiện nay.
Steve Jobs: The Man in the Machine - Steve Jobs: Người Đàn Ông Cứng Nhắc
Steve Jobs: The Man in the Machine - Steve Jobs: Người Đàn Ông Cứng Nhắc Poster
Xem trailer phim Steve Jobs: The Man in the Machine - Steve Jobs: Người Đàn Ông Cứng Nhắc
6.8 IMDB 128 Phút 2D Digital
Âu-Mỹ
Tài liệu, Tiểu Sử
Lượt Xem: 1,417