Steve Jobs: The Man in the Machine

Steve Jobs: Người Đàn Ông Cứng Nhắc

Năm: 2015
Phim Steve Jobs: Người Đàn Ông Cứng Nhắc nói chi tiết về cuộc đời thăng trầm của ông Steve Jobs - Cha đẻ cua Apple hiện nay.
Xem Phim Steve Jobs: The Man in the Machine-Steve Jobs: Người Đàn Ông Cứng Nhắc
Xem Phim Steve Jobs: The Man in the Machine-Steve Jobs: Người Đàn Ông Cứng Nhắc
Xem Phim Steve Jobs: The Man in the Machine-Steve Jobs: Người Đàn Ông Cứng Nhắc
6.8IMDB128Phút2DDigital
Lượt Xem: 1563