Suicide Squad

Biệt Đội Cảm Tử

Năm: 2016
Nội dung dựa trên những phim nổi tiếng Truyện Comic về một nhóm quân đội con người mạnh mẽ và kẻ thù là quái lạ đó đã từng là kẻ thù số một của mọi người hôm nay để chính phủ che để phục vụ cho một nhiệm vụ nguy hiểm cho họ . Tuy nhiên, nhóm tôi vẫn chưa biết rằng nó là một cái bẫy, và họ tiếp tục đến mục tiêu, Rick Flag người lãnh đạo nhanh chóng nhận ra nguy hiểm nên nó đã phản ứng , và kết quả là một cuộc chiến kinh hoàng giữa quân đội và nhóm này.
Xem Phim Suicide Squad-Biệt Đội Cảm Tử
Xem Phim Suicide Squad-Biệt Đội Cảm Tử
Xem Phim Suicide Squad-Biệt Đội Cảm Tử
6.8IMDB134Phút2DDigital
Lượt Xem: 84219