Tajemnica Westerplatte - 1939 Battle of Westerplatte

Trận Chiến Westerplatte

Năm: 2013
Bộ phim nói về cuộc chiến tranh khốc liệt, là một bản anh hùng ca của cuộc chiến đầu tiên của Thế chiến II. Trận Westerplatte bắt đầu vào ngày 01 tháng 9 năm 1939 sẽ mãi mãi được nhớ đến như một trong những trận chiến mở đầu chiến tranh thế giới thứ hai ở châu Âu...
Khởi chiếu: 18/04/2014
Tajemnica Westerplatte - 1939 Battle of Westerplatte - Trận Chiến Westerplatte
Tajemnica Westerplatte - 1939 Battle of Westerplatte - Trận Chiến Westerplatte Poster
Xem trailer phim Tajemnica Westerplatte - 1939 Battle of Westerplatte - Trận Chiến Westerplatte
4.8 IMDB 118 Phút 2D Digital
Âu-Mỹ
Lượt Xem: 2,623

Đạo diễn Đạo diễn thực hiện phim Tajemnica Westerplatte - 1939 Battle of Westerplatte - Trận Chiến Westerplatte

Diễn viên Diễn viên tham gia phim Tajemnica Westerplatte - 1939 Battle of Westerplatte - Trận Chiến Westerplatte

Bình luận Hãy chi sẻ cảm nhận của bạn về phim Tajemnica Westerplatte - 1939 Battle of Westerplatte - Trận Chiến Westerplatte