Taste of Love

Ngộ Không Truyện : Tử Hà Tiên Tử

Năm: 2015
Xem Phim Ngộ Không Truyện : Tử Hà Tiên Tử - Xem phim Taste Of Love 2015: là một bộ phim cổ trang và là phần ngoại truyện của phim Tây Du Ký. Phim Xem Phim Ngộ Không Truyện : Tử Hà Tiên Tử nói về Tôn Ngộ Không trước khi đại nào thiên cung đã cùng Tử Hà Tiên Tử Lén xuống trần chơi và lạc nhau. Từ đó Tử Hà Tiên Tử đã đi tìm Tôn Ngộ Không nhưng với một thân xác khác với tên là Lâm Anh.
Khởi chiếu: 05-01-2015
Xem Phim Taste of Love-Ngộ Không Truyện : Tử Hà Tiên Tử
Xem Phim Taste of Love-Ngộ Không Truyện : Tử Hà Tiên Tử
Xem Phim Taste of Love-Ngộ Không Truyện : Tử Hà Tiên Tử
0IMDB86Phút2DDigital
Lượt Xem: 4143