Tell Me How I Die

Lời Tiên Tri Tử Thần

Năm: 2016
Phim Tell Me How I Die- Lời Tiên Tri Tử Thần (2016) xoay quanh câu chuyện của cô gái Kristen có khả năng nhìn thấy được tương lai và đặc biệt là những người sắp phải chết thì Kristen đều có thể thấy được. Cô đang tham gia vào một trò chơi giữa kẻ sát nhân đang cố giết mọi người tại một trung tâm nghiên cứu và nhiệm vụ của cô là đoán trước tương lai để cứu lấy họ khỏi cái chết.
Xem Phim Tell Me How I Die-Lời Tiên Tri Tử Thần
Xem Phim Tell Me How I Die-Lời Tiên Tri Tử Thần
Xem Phim Tell Me How I Die-Lời Tiên Tri Tử Thần
5IMDB105Phút2DDigital
Lượt Xem: 1636