The 6th day

Ngày Thứ Sáu

Năm: 2000
Cuộc Chiến Nhân Bản là một bộ phim điện ảnh do Mỹ sản xuất vào năm 2000, bộ phim nói về thế giới vào lúc khoa học đã tiến bộ vượt bậc và con người hoàn toàn có thể ứng dụng linh hoạt quá trình nhân bản con người. Tuy nhiên vào lúc này, những hành động như thế là bị cấm, tuy nhiên vẫn có một người làm công việc trên một cách lén lút và một anh chàng bình thường bị lôi vào cuộc thí nghiệm mà a không hề muốn.
Xem Phim The 6th day-Ngày Thứ Sáu
Xem Phim The 6th day-Ngày Thứ Sáu
Xem Phim The 6th day-Ngày Thứ Sáu
0IMDB123Phút2DDigital
Lượt Xem: 4057